Algemene voorwaarden

1. De eigenaar van de website www.nikkelwall.nl en webwinkel is de firma Global Art Invest, verder Global Art Invest genoemd.

2. De bestellingen in de winkel kunnen via website worden geplaatst.

Persoonlijke gegevens

1. De plaatsing van de bestelling is equivalent aan het akkoord gaan met verwerking van de persoonlijke gegevens van de Koper door de firma Global Art Invest en voor het opmaken van de factuur zonder handtekening van de Koper.

2. De persoonlijke gegevens van de Koper beschermd overeenkomstig wet over bescherming persoonlijke gegevens, worden niet overgedragen, verkocht of in bruikleen gegeven aan andere personen of autoriteiten. De opname van hoger vermelde gegevens is noodzakelijk teneinde de nakoming van de bestellingen van de Kopers te verzekeren.

3. Enkel de eigenaar van eigenaar van de website en webwinkel heeft toegang tot persoonlijke gegevens.

Uitvoering van de bestellingen

1. De prijzen opgegeven in de webwinkel zijn brutto detailprijzen in Euro.

2. De aanvaarding van het reglement en juiste invulling door de Koper van het bestellingsformulier dat zich op de pagina’s van de webwinkel bevindt, vormen de voorwaarde van de uitvoering van aankoop.

3. Global Art Invest behoudt het recht om de uitvoering van de bestelling te weigeren indien het twijfels wekt, bv. indien de bestelling met foutieve uitvoeringsopties wordt geplaatst. In zulk geval zal Global Art Invest contact met de Koper opnemen teneinde de bestelling te corrigeren.

4. Indien de Koper de bestelling binnen de 7 werkdagen niet bevestigt, zal de bestelling niet worden uitgevoerd.

5. De Koper is verplicht zijn e-mail en telefoon contactnummer op te geven waaronder de bevestiging van de bestelling mogelijk is.

6. De Koper heeft de mogelijkheid de bestelling te annuleren onder voorwaarde dat de uitvoering ervan niet begonnen is – de annulering moet via contact met Global Art Invest (door de in de webwinkel voorgestelde communicatiekanalen) en bevestiging van de annulering door Global Art Invest plaatsvinden.

7. De uitvoeringstijd van de bestelling wordt vanaf het ogenblik gerekend van de betaling van het verschuldigde bedrag op de rekening van de eigenaar van de webwinkel. De bestelde en uitgevoerde producten worden standaard binnen de 7 dagen vanaf de aanvang van de uitvoering van de bestelling verzonden.

8. De uitvoering van de bestelling bestaat uit vervaardiging van het schilderij voor de klant volgens het bestellingsformulier en de door hem opgegeven specificatie overeenkomstig uitvoeringsopties; de uitvoering omvat afdruk van het schilderij op doek, bespannen op het spieraam, verpakking en verzending.

9. Het vervaardigde schilderij zal aan de Klant op het in het bestellingsformulier opgegeven adres door een koerierbedrijf afgeleverd. De verzendingskost bedraagt 15 Euro. Er bestaat een mogelijkheid om de bestelde producten persoonlijk af te halen op voorwaarde dat dit voorafgaand telefonisch wordt overeengekomen.

10. De bestellingen die binnen de 7 dagen niet worden bevestigd (door betaling op rekening van de waarde van de bestelling of telefonische bevestiging), zullen worden geannuleerd.

11. De prijs opgegeven bij elk product is bindend op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling door de klant. Global Art Invest behoudt het recht om de prijzen van de producent in de offerte te wijzigen, nieuwe producten in de offerte van de webwinkel in te voeren, op de pagina’s van de webwinkel promotieacties door te voeren of af te schaffen of er wijzigingen in te brengen.

12. Voor elke bestelling wordt er een BTW factuur opgemaakt. De BTW factuur wordt op het ogenblik opgemaakt waarop alle door de Klant bestelde goederen compleet en klaar voor verzending zijn.

13. De betaling voor goederen geschiedt door voorafbetaling op de verkregen tijdens bevestiging van de aankoop bankrekening van Global Art Invest.

14. BIJ ONTVANGST VAN DE GOEDEREN DIENT U EERST TE CONTROLEREN OP EVT. TRANSPORTSCHADE ALVORENS U TEKENT VOOR GOEDEONTVANGST. SCHADE DIENT TE WORDEN GEMELD BIJ DE CHAUFFEUR EN TEVENS WORDEN VERMELD OP DE AFTEKENLIJST , ZONDER DEZEVERMELDING IS RECLAMATIE HELAAS NIET MOGELIJK.

Waarborg en reclamatie

1. De goederen verkocht in de webwinkel genieten van een waarborg van Global Art Invest van 12 maanden.

2. De vorderingen inzake mechanische beschadigingen, die tijdens het vervoer zijn ontstaan, zullen enkel in acht worden genomen op het ogenblik van de in ontvangst name in de aanwezigheid van de koerier. De voorwaarde voor ontvangst is het opmaken van een reclamatie proces-verbaal in de aanwezigheid van de koerier.

3. De reclamaties van de koerierzendingen worden overeenkomstig het reglement van de firma door de firma gedaan.

4. Op het ogenblik dat er een beschadiging van de zending bij levering door het koerierbedrijf wordt vastgesteld, die invloed heeft op de toestand van het pakket, dient men een reclamatie rechtstreeks bij de koerier in te dienen door het opmaken van een passend proces-verbaal van de beschadigingen. Een kopie van het proces-verbaal dient bij de eigenaar van de Winkel te worden ingeleverd.

5. In geval van eventuele andere reclamaties dient men contact met Global Art Invest op te nemen. Het is dan noodzakelijk om het beschadigde product naar het adres van de firma opgegeven in § 1 punt 1 te bezorgen samen met het aankoopbewijs.

6. Indien de reclamatie aanvaard wordt, zal het gekochte goed hersteld, vervangen worden of zal het geld teruggegeven worden op een door de Koper opgegeven bankrekening maximaal binnen de 7 werkdagen vanaf de aanvaarding van de reclamatie. Bovendien zal Global Art Invest individueel de teruggave van de kosten van levering van de goederen aan de Koper overwegen, in het bijzonder ten gevolge van de eventuele fouten vanwege Global Art Invest.

7. De goederen waarvan de teruggave, reclamatie of vervanging niet aanvaardt wordt, zullen op de kosten van de Koper worden teruggezonden.

Aandacht

Voor technische defecten bevatten geen kleurverschillen te wijten aan verschillen in kleurweergave voor computermonitoren, evenals de werkelijke schade die voortvloeit uit het gebruik door de klant.

Worden niet terug aanvaard

Producten die beschadigd zijn of sporen vertonen van gebruik, kopieren, opening van de verpakking. Producten die op individuele bestelling geconfigureerd werden, of producten die individuele diensten vereisten - bv. print-outs, opleggen van grafiek, snijden van stoffen op maat etc.

Het product dient teruggegeven te worden na voorafgaand overleg in een intacte staat (verzegeld) op eigen kosten. Door de producten terug te geven , ben je ook verantwoordelijk voor schade of verlies tijdens het transport – je kunt de verzending op eigen kosten bij de speditor verzekeren. De transportkosten naar de klant worden niet teruggegeven, noch evntueel de daarmee gepaarde verzekeringen.